• RAFİNE GLİSERİNLER

  DİPER 2005 yılında biyodizel ve gliserin üretimi için yaptığı işletme ve lâboratuvar yatırımları ile oleokimyasallar sektörüne girdi. Kısa zamanda 10.000 ton/yılı geçen üretim kapasitesi ve yüksek ürün kalitesiyle sektörde öncü firmalar arasında yer aldı.
  Çok yönlü bir kimyasal olan gliserin üç kalitede üretilmekte ve birçok sektöre ham madde olarak sunulmaktadır.

  Teknik Kalite (BİOTECH)
  Kullanım Alanları: Deterjan, Boya, Plâstik ve Kauçuk, Tekstil, Ara Kimyasallar, Petrokimya

  Farmasötik Kalite (USP) (PH BİO 31)
  Kullanım Alanları: Kozmetik, İlâç, Gıda

  E-422 Kalite (Helâl Sertifikalı)
  Kullanım Alanları: Gıda


 • DESTİLE YAĞ ASİTLERİ

  Bitkisel yağların parçalanması, fraksiyonlanması, destilasyonu ve ağartılması sonucu elde edilen yağ asitleri kaynağına göre çok geniş endüstri alanlarına hitap eder.
   
  Ayçiçek Yağı Asidi
  Koko Yağı Asidi
  Oleik Asit
  Palmitik Asit

  Kullanım Alanları: Boya, Deterjan, İlaç, Plastik ve Kauçuk, Kozmetik, Tekstil, Deri

   

 • ASİT YAĞI VE YAĞLAR

  Rafine yemeklik yağ fabrikalarının proseslerinde ortaya çıkan “soapstock”lar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın izni ile işlenerek, yem sektörü için önemli olan bu ürünler elde edilir.

  Asit Yağları
  Nötr Yağlar

  Kullanım Alanları: Yem ve Yem Katkı Maddeleri


   

 • DONYAĞI VE DONYAĞI ASİTLERİ

  Donyağı, hayvanî içyağların eritilmesi ile elde edilir. Donyağı sabunun en önemli ham maddesi olması yanında, stearat olarak mum üretiminde de kullanılır.

  Donyağı Asidi SST
  Donyağının yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında parçalanmasıyla ilk aşamada açığa çıkan gliserin ve yağ asitlerinden gliserinin ayrıştırılması ile karışım hâlindeki yağ asitleri elde edilir. Özellikle madenî yağ sektöründe gres imalâtında kullanılır. Diğer kullanım alanları metal kromaj, tekstil, deterjan ve yapı kimyasalları sektörleridir.

  Destile Donyağı Asidi
  İkinci aşama olarak, gliserin ayrıştırıldıktan sonra geriye kalan yağ asitleri, piyasadaki çeşitli kullanıcıların ihtiyacına uygun ürünü sağlayacak proses şartlarında destile edilerek yüksek saflıktaki destile donyağı asitleri elde edilir. Çok açık renkli ve yüksek saflıkta olması nedeniyle özellikle madenî yağ sektöründe beyaz lityumlu gres imalâtında kullanılır. Diğer kullanım alanları metal kromaj, tekstil, deterjan ve yapı kimyasalları sektörleridir.

 • YÜZEY AKTİF MADDELER

  Yüzey aktif maddeler suda veya sulu bir çözeltide çözündüğünde yüzey gerilimini etkileyen -çoğunlukla azaltan- kimyasal bileşiklerdir. Yüzey aktif maddeler temizleyici, kaydırıcı, ıslatıcı, antistatik ve mikrop öldürücü etkiye sahiptir.

  DİPER, rafine gliserin ve destile yağ asitleri üretimlerinden hareketle, Ar-Ge çalışmalarını bu ürünlerden elde edilen ve çok geniş kullanım alanına sahip yüzey aktif maddelere kaydırdı. Kısa zamanda amfoterik ve katyonik yüzey aktif maddeler pazarlarında öne çıkan firmalardan olduk.

  Betain (KokoamidopropilBetain) (%35 ve %45’lik)
  Beta-Perin 350 ve Beta-Perin 450
  Beta-Perin kuvvetli temizleme özelliğine sahip amfoterik bir yüzey aktif maddedir. Ayrıca köpük yapıcı oluşuyla, şampuan, el sabunu, sıvı deterjan, duş jeli, banyo köpüğü başta olmak üzere birçok kişisel bakım ürünü imalâtında yaygın kullanıma sahiptir. Hassas ciltler için uygundur; tahriş edici etkileri azalttığından bebek bakım ürünlerinde ve özel dermatolojik üretimlerde kullanılır. Diğer anyonik, katyonik ve noniyonik yüzey aktif maddelerle uyumludur.

  Amin Oksitler
  Dipsurfac AOX-300 (Kokoamidopropilamin Oksit) (%30’luk) Dipsurfac AOX-300 bir diğer amfoterik yüzey aktif maddedir. Betain ile ortak kullanım alanları olmakla birlikte, düşük tahriş edici özellikleri nedeniyle birçok sıvı el sabunu, sıvı deterjan, duş jeli, banyo yüzey temizleyiciler gibi ürünlerde; kıvam arttırıcı, köpük yapıcı olarak tercih edilir.

  Esterquat (Bitkisel, Hayvansal)
  Dibasoft T-22
  Dibasoft T-22, hayvansal yağ ve/veya yağ asitlerinin, amin türevleri ile reaksiyonunun kuvaternizasyonu ile elde edilen ve yüksek aktif madde miktarına sahip katyonik yüzey aktif bir maddedir. Yüksek çözünürlük özelliği ile çamaşır yumuşatıcısı yapımında, deterjan ve tekstil sektörlerinde kullanılır.

  Dibasoft B500
  Dibasoft B500, bitkisel yağ ve/veya yağ asitlerinin, amin türevleri ile reaksiyonunun kuvaternizasyonu ile elde edilen, yüksek aktif madde miktarına sahip katyonik yüzey aktif maddedir. Yüksek çözünürlüğü sebebiyle çamaşır yumuşatıcısı yapımında, deterjan ve tekstil sektörlerinde kullanılır.

 • GLİKOLLER

  MEG (Monoetilen Glikol)
  MEG renksiz, kokusuz, higroskopik sıvı hâlde bir organik bileşiktir. Polyester (PET) imalâtında, taşıtlarda antifriz olarak, endüstriyel soğutma sistemlerinde, kar eritme sistemlerinde ve patlayıcı madde imalâtında kullanılır.

  DEG (Dietilen Glikol)
  DEG renksiz, kokusuz, higroskopik sıvı hâlde bir organik bileşiktir. Doymamış polyester reçinelerinin üretiminde; poliüretan ve plâstifiyanlarda, matbaa mürekkepleri ve tekstil boyamada çözücü olarak; uçak ve demiryollarında kar spreyi olarak; tutkal ve kozmetik sanayiinde inceltici olarak kullanılır.

 • ENDÜSTRİYEL ÇÖZGENLER VE ESTERLER

  Biyoçözgen
  Miristik, palmitik, stearik, oleik, linoleik ve linolenik asitler gibi doymuş ve doymamış bitkisel yağ asitleri karışımlarının esterleri, döküm sektöründe soğuk kutu reçine üretiminde solvent olarak ve değişik sektörlerde kalıp ayırıcı olarak kullanılır.